Sharif AI Challenge نبرد هوش مصنوعی شریف

Sharif AI Challenge
ورود
sharif AI
Challenge
2021
sharif AI
Challenge
2021
همین حالا ثبت‌نام کن
2099
2099
شرکت کننده
157
157
تیم
1503
1503
ارسال کد
9378
9378
بازی

درباره

درباره

نبرد
نبرد
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی
شریف
شریف

نبرد هوش مصنوعی شریف یک مسابقه تیمی است که در آن تیم‌ها استراتژی‌های خود را برای پیروزی در یک نبرد استراتژیک طراحی و در قالب کد پیاده‌سازی می‌کنند.

هر تیم با استفاده از ایده‌های خلاقانه و استراتژی‌های متفاوت سعی می‌کند یک هوش مصنوعی قدرتمند طراحی کند که تا جای ممکن بر تیم‌های حریف چیره شود و به مرحلهٔ حضوری مسابقات راه پیدا کند.

برنامه زمانی

برنامه زمانی

جوایز

جوایز

چرا

چرا

نبرد
نبرد
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی
شریف؟
شریف؟
برخی از اعضای

تیم ما

برخی از اعضای

تیم ما

غزل قلی‌زاده
مهرداد صابری
امیر معینی
محمد سپهر پورقناد
فاطمه خاشعی

برگزارکننده

برگزارکننده

حامی رسانه‌ای

حامی رسانه‌ای

درباره

درباره

AI Challenge
AI Challenge
چه می‌گویند؟
چه می‌گویند؟