قوانین شرکت در مسابقه  

شرایط تیم‌ها برای شرکت در مرحله انتخابی:

شرکت در این مرحله برای همه افراد آزاد است.

 

شرایط تیم‌ها برای شرکت در مرحله‌ی نهایی (حضوری):

۱- همه اعضای تیم باید مشغول به تحصیل باشند.

۲- همه اعضا می‌بایست اطلاعات صحیح خود را موقع ثبت نام وارد کرده باشند.

۳- حضور در محل مسابقه نهایی (دانشگاه صنعتی شریف) بر عهده خود شرکت‌کنندگان است.

 

shopify traffic stats